5 december

5 december, kort 5 I MI SKILLS DECK. Om konsten att formulera frågor, faktahämtande vs motivationshämtande frågor? Och vad gör vi med svaren?

ADVENTSKALENDER

© MI SKILLS DECK™ The MI Training MultiTool utgör ett skyddat utbildningskoncept.

Konceptet är utvecklat av Tobias Sandberg och ägs med ensamrätt av Symposium Resö AB. All kopiering av kortlek, manual som konceptidé är förbehållen Symposium Resö AB, om inte annat skriftligen överenskommes.