Vankelmodets dynamik - om ambivalens som tillgång vid förändring

2018-06-25 By christina 0 Comments

Det har gått några år nu, sedan 1997, då Tom Barth och jag i skrev den mycket uppskattade artikeln "Vankelmodets dynamik - om ambivalens som tillgång vid förändring". Den gången i PSykologtidningen 16/1997 och med ambitionen att beskriva hela Proschaska Di Clementes The stages of Change - model. I stället skrev vi den första svenska läroboken i Motiverande samtal - MI, med undertiteln "Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor". Den har sålts i stora upplagor och blivit mycket använd. I dagarna kommer nu vår nästa MI - bok som fått titeln MI - samtal och förhållningssätt. Att framkalla, förädla och förankra motivation. Vi ser förstås fram emot både mottagandet och de motiverande samtal och dialoger som vi hoppas boken ska bidra till. Artikeln om vankelmodets dynamik, som många frågar efter även idag, kan du läsa här i pdf format.

Presentation: