Vankelmodets dynamik - att hysa samtidiga, motstridiga känslor och tankar inför val och beslut.

2018-08-02 By christina 0 Comments

Se denna underbara illustration av ambivalensens dynamik! I vår nya MI-bok, Barth Näsholm; MI - samtal och förhållningssätt; Att framkalla, förädla och förankra motivation skriver vi fördjupat om ambivalens som tillgång och som hinder i besluts- och förändringsprocesser. Och förstås så mycket mer om motivationens natur. Om tilltrasslade motivationskonflikter, om MI som "The art of listening in order to hear the language of change "/Lyssnandets konst för att höra motivationens och förändringens språk". Ett avsnitt om superkort MI, ett kapitel om kartor och vägval, dvs de mentala kartor och sjökort som en hjälpare har i sitt inre när hen i samarbete med en person navigerar i riktning till ... eller ifrån något .... för att uppnå förändring eller stabilisering. Tillbaka till filmen - inspirerande för många av oss att den är svensk och uppskattas världen runt - illustrerande ett universellt igenkännbart dilemma ! Du finner flera olika långa versioner på youtube, alla möjliga att använda i presentationer och utbildningar.