Teach back vs MI

2016-04-10 By netnebulis14 0 Comments

Inom MI har vi länge arbetat med ”Information i dialog i stället för föreläsning”

Idag möter jag ofta frågor om Techback metoden.

Många undrar över likheter och skillnader mellan Teachback och Informera i dialog.

Se filmen från Västerbottens läns landsting och ta dig en funderare.