Steve Rollnick, BMJ och kort tillämpning av MI Se den svenska översättningen i PDF

För dig som söker exempel och illustrationer på kort tillämpning av MI inom hälso- och sjukvård.

Se Steve Rollnick använda MI förhållningssätt, MI kommunikationsfärdigheter och ett urval MI-strategier i denna korta konsultation.

Filmen ingår i en gratis tillgänglig lärmodul om Motivational Interviewing på British Medical Journal (BMJ) webbplats