Nordiskt MINT Forum 2018 på Lofoten

2018-04-13 By christina 0 Comments

En möjlighet att mötas på vackra Lofoten och dela erfarenheter, kunskap och lärdomar  och därmed öka kvalitén på MI-utbildning, träning, feedback och handledning. 

MINT Nordic, den nordiska delen av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) har en lång tradition att vartannat år arrangera ett Nordiskt MINT Forum. Dessa arrangeras de år som Internationella MINT Forum arrangeras utanför Europa. Arrangemanget bygger i grunden på en generös delningskultur där alla delar i klassisk MINT-ånd/anda, med dugnad/volontärinsatser och med generöst stöd från lokala organisationer, verksamheter/ arbetsgivare.

Arrangörer för NORDISKT MINT FORUM 2018 är alle ansatte ved Kompetensesenter Rus, Nord - Norge. Ko Rus Nord. 

Tid och plats: 5 - 6 september 2018, i Svolveaer på vackra Lofoten.

Arrangörerna har generöst beslutat att  erbjuda arrangemanget UTAN DELTAGARAVGIFT och välkomnar alla Nordiska MINTies att anmäla sig.

Anmälan sker på  http://www.korusnord.no/kurs/ där man också finner mer information.

Många har redan anmält sig, Thon Hotell är fullbokat och arrangörerna arbetar med att ordna fler logi möjligheter så att alla intresserade ska få plats!

Dagen före MINT Forum, alltså 4 september 2018, genomförs en öppen heldagsworkshop med temat Relation, motivation och tillit, med Tom Barth och Christina Näsholm. 

Även den erbjuds utan avgift och anmälan sker på http://www.korusnord.no/kurs/ .

Vi ses på Lofoten!