2016-04-17 By netnebulis14 0 Comments

De norska MI filmerna har producerats av Kompetansesenter KoRus Øst.

Du som önskar utskrifter av samtalen i svensk översättning skicka ett e-post till christina.nasholm@symposium.se så ordnar vi det.

2016-04-10 By netnebulis14 0 Comments

Inom MI har vi länge arbetat med ”Information i dialog i stället för föreläsning”

Idag möter jag ofta frågor om Techback metoden.

Många undrar över likheter och skillnader mellan Teachback och Informera i dialog.

Se filmen från Västerbottens läns landsting och ta dig en funderare.