Professionella utbildningar inom Motiverande samtal – MI

Symposium har lång och omfattande erfarenhet av att utbilda och handleda både praktiker och utbildare i Motiverande samtal – MI. Vi var först i landet med utbildningar inom MI och arbetar sedan dess kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra både oss själva och våra MI-utbildningar.

Utbildning, handledning, metodstöd och implementering av MI

Symposium utbildar både i MI som förhållningssätt och MI som samtalsmetod och vi genomför uppdrag med olika omfattning. Alltifrån korta introduktioner till mer omfattande upplägg med implementering av MI, där vi finns med som samarbetspartners och stöd i hela implementeringsprocessen.

Erfarenhet och kompetens

Vi är kända för kvalité, kundanpassning och kreativitet och våra upplägg skapas i lyhörd dialog med kunden. Väl förankrade i både teori och praktik håller vi oss uppdaterade i MI och bidrar med nyskapande och utveckling.

Symposiums MI-tränarnätverk

Symposium har ett nätverk för större uppdrag. Dessa genomförs tillsammans med utvalda medlemmar ur Symposiums MI-tränarnätverk där Christina Näsholm 
har ansvar för kvalité i såväl upplägg och innehåll som genomförande och uppföljning.

Utbildningar som gör skillnad

Allra viktigast för oss – i alla våra uppdrag - är att lärandet används och kommer till faktisk nytta. Symposiums insatser ska bidra till ett mer respektfullt, empatiskt bemötande och till förhållningssätt och samtal som gör skillnad.

CHRISTINA NÄSHOLM är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. MINT Certifierad MI-tränare, utbildar och handleder inom Motiverande samtal (MI), och är medlem i MINT. Christina är en visionär föregångare och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda praktiker och utbildare i MI. Christina inspirerar och involverar till MI-konferenser och MI-tränarmöten, både i Norden och internationellt.

Röster om Christina:

Christina är lätt att samarbeta med. Lyhörd, kompetent och seriös. Upplägg och material är pedagogiska och tydliga.
Hon gör deltagarna aktiva, lyfter deras exempel och kopplar kunskapen
till praktisk nytta. Om vi ska anordna liknande utbildningar kommer vi tveklöst att anlita henne igen.

Anneli Ågren Ekholm, Stadsledningskontoret, Stockholms Stad, Avdelningen för välfärdsstyrning

 

NY heldigital MI-utbildning! Se här!