Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

 

20 december

Mångtydigt, ambiguent talk, med många olika möjliga betydelser … … Det finns många situationer i en människas liv när motivationen är enkelriktad och tydligt går i riktning mot förändring. Andra gånger handlar det om dilemman som ska hanteras, utan enkel eller entydig lösning. I sådana situationer befinner vi oss ofta i motivationskonflikter, i spänningsfältet mellan motivationskrafter som går i olika riktningar. Med en blandad upplevelse av motivationskrafter som går i såväl förändringspositiv som förändringsnegativ riktning. Det tydligaste tecknet på detta är ”mångtydigt prat”. Uttalanden i denna kategori, riskerar, om de uppfattas som ”motstånd”, aktivera hjälpares "Rättnings- korrektions- och motargumentations-reflexer". I linje med grundprincipen att hjälparens gensvar har avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen, riskerar den sortens bemötande bidra till sänkt motivation och leda den andre bort från förändring. I boken Barth/Näsholm MI - samtal och förhållningssätt 2018, skriver vi om vikten av att vi tränar oss att lyssna efter möjlig motivation (proximal motivation), i den andres mångtydiga uttalanden och svar, och att möta med hjälpsamma gensvar. Tack till MI-tränarkollegan Jeff Allison som skapat begreppet "ambiguent talk".

ADVENTSKALENDER

© MI SKILLS DECK™ The MI Training MultiTool utgör ett skyddat utbildningskoncept.

Konceptet är utvecklat av Tobias Sandberg och ägs med ensamrätt av Symposium Resö AB. All kopiering av kortlek, manual som konceptidé är förbehållen Symposium Resö AB, om inte annat skriftligen överenskommes.