Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

 

11 december

11 december och dags att se närmare på Meny Agenda, den strategi som av många uppfattas som "MI i ett nötskal". Översikten paletten, menyn som utgör utgångspunkt för dialogen skapas i samarbete. Hänsyn tas till personens beredskap inför de olika teman som menyn innehåller. Den andre väljer först och de fortsatta valen sker i en dialog präglad av MI-melodi och MI-rytm. Hjälparen anpassar sig i varje steg till den andre, samtidigt som båda följer och båda styr. Att använda Meny Agenda konkret, att tillämpa "Meny Agenda-tänkande" i sin hållning i mötet med andra, innebär att i koncentrat tillämpa MI´s grundvärderingar och principer, MI-andan i praxis. Motiverande samtal-MI är principstyrt och forskning visar att manualstyrd MI har sämre effekt än den MI som tillämpas flexibelt. Det ställer krav på oss som förmedlar MI till andra. Att vi underlättar för andra att förstå principerna och hjälper till med transporten av både kunskap och färdigheter till det praktiska vardagsarbetet. Meny Agenda är lätt att lära och enkelt att använda och är kanske den del av MI som implementeras snabbast och mest effektfullt. Ser fram emot dagens uppdrag, med möjlighet att få se deltagare skapa ännu fler kreativa tillämpningar av "MI i ett nötskal".

ADVENTSKALENDER

© MI SKILLS DECK™ The MI Training MultiTool utgör ett skyddat utbildningskoncept.

Konceptet är utvecklat av Tobias Sandberg och ägs med ensamrätt av Symposium Resö AB. All kopiering av kortlek, manual som konceptidé är förbehållen Symposium Resö AB, om inte annat skriftligen överenskommes.