Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

Våra tjänster

Symposium erbjuder utbildningar både i generell MI och MI anpassat till olika målgrupper. Våra MI-utbildningar ger kunskap om och träning i både MI som förhållningssätt och MI som samtalsmetod. Samtliga innehåller de klassiska delarna i MI med särskilt fokus på kärnkomponenterna i MI.

Alla våra MI-utbildningar:

  • innehåller teoripass, illustrationer, övningar, färdighetsträning, hemuppgifter, anpassad feedback och utrymme för reflektion och integrering.
  • innebär att genuint och meningsfullt uppleva både MI som förhållningssätt och som samtalsmetod.
  • ger kunskap och träning i hur utvalda MI-sekvenser och MI-strategier kan användas i vardagsarbetet och tillsammans med andra evidensbaserade metoder.
  • designas utifrån den forskning som finns om hur MI behöver förmedlas, läras in och tränas för att ge effekt.

Kvalitetssäkring genom uppföljning och återkoppling

Vi följer noga den forskning som visar hur Motiverande samtal – MI behöver läras och användas för att ge bäst möjliga effekt. För att veta att våra tjänster håller hög kvalité och att deltagarna lär sig att använda MI med goda resultat arbetar vi med olika former av feedback och återkoppling.

Symposiums MI-tränarnätverk

Alla våra MI-utbildare är MINT Certifierade MI-tränare och medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers, som är den internationella organisationen för utbildare inom MI. De har omfattande erfarenhet av både egen tillämpning av MI och av att förmedla MI till andra och de är väl förankrade i MI-pedagogik.

Utbildningar för praktiker

MI Grund
4-5 dagar med hemuppgifter och styrkefokuserad feedback.
Kontakta oss för mer info.

MI Fördjupning
Fördjupningsutbildningens innehåll anpassas särskilt till deltagarnas behov och målsättningar och till verksamheternas implementeringsplaner.
Kontakta oss för mer info.

MI Komplettering
För praktiker med tidigare utbildning i Motiverande samtal – MI och som behöver en uppfräschning av sina MI-färdigheter, komplettering och uppdatering i den senare utvecklingen inom MI.
Kontakta oss för mer info.

MI Grund/kort
För kort tillämpning av MI. 3 dagar med hemuppgifter och styrkefokuserad feedback.
Kontakta oss för mer info

MI i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Utifrån Socialstyrelsens rekommendationer att MI bör vara en del i rådgivande samtal och kvalificerade rådgivande samtal skräddarsyr vi kortare och längre utbildningar utifrån verksamheternas behov.
Kontakta oss för mer info.

 

Utbildningar för metodstödjare och utbildare

Symposiums MI Metodstödjarutbildningar syftar till att bygga upp och stärka metodstödjarrollen som en helt central del i långsiktig och hållbar implementering av Motiverande samtal – MI. Metodstödjarutbildningarna ger möjlighet till kontinuerlig uppföljning, stöd och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av det metodstöd som genomförs av deltagarna.

Metodstödjarutbildning Grund
Fokuseras på förstärkning av MI-kunskap och MI-färdigheter. Kodning och kvalitetssäkring av egen tillämpning av MI. Metodstödsmetodik samt metodstödjarens roll och uppgift i implementeringsprocessen.
Kontakta oss för mer info.

Metodstödjarutbildning Fördjupning
Fördjupningsutbildningens innehåll anpassas särskilt till deltagarnas behov och målsättningar och till verksamheternas implementeringsplaner. Innehållet byggs upp med teori- och metodfördjupning samt systematisk färdighetsträning med observation, feedback och handledning.
Kontakta oss för mer info.

 

Utvecklingsprogram för MI-utbildare

Ett utvecklingsprogram med påbyggnad och fördjupning av kärnkompetenserna i rollen att förmedla MI till andra. Programmet riktar sig till utbildare i Motiverande samtal – MI som vill ta ytterligare steg i sin utveckling. Det kan handla om att klara antagningskraven till MINTs tränarutbildningar, TNTs, eller att nå den kompetens som kommer att krävas för tränarcertifiering inom MINT. Eller det kan handla om att utveckla och förädla den egna förmågan att tillämpa MI-pedagogik med scenisk närvaro.

Innehåll och upplägg anpassas till individuella behov och målsättningar. Efter en inledande analys av vars och ens resurser och utvecklingsområden designar vi skräddarsydda program som innehåller både teorifördjupning och systematisk färdighetsträning med observation, feedback och handledning.

Programmet ger möjlighet till kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av utbildningar, metodstöd och handledning som genomförs av deltagarna.
Kontakta oss för mer info.

 

Handledning, coaching för metodstödjare och utbildare

Kontakta oss för mer info.

 

Faktagranskning av texter och kvalitetssäkring av utbildningsmaterial

Kontakta oss för mer info.

 

Inspirationsföreläsningar

Christina Näsholm anlitas ofta som inspirerande och uppskattad föreläsare vid MI-satsningar. Med gedigen erfarenhet och kunskap ger hon introduktioner, översikter och detaljerad fördjupning av Motiverande samtal – MI.

Introduktion till Motiverande samtal – MI
En inledning till eller ett smakprov på vad MI är, hur man lär sig MI och vad som behövs för att MI ska leda till faktisk förändring.

Essensen i MI
För chefer, ledare, beslutsfattare och praktiker som önskar en presentation av det mest essentiella i Motiverande samtal – MI.

Vankelmodets dynamik.
Om ambivalens som möjlig tillgång vid förändring. Riktar sig till praktiker, metodstödjare och utbildare som önskar fördjupad förståelse för vad som krävs för att utforskandet av ambivalens ska bli hjälpsamt på vägen till förändring.

 

Utvecklingsdagar, seminarier och konferenser

Symposium inspirerar till, arrangerar och genomför utvecklingsdagar, seminarier, workshops och konferenser med både nordiska och internationella föreläsare. Upplägg och innehåll skapas i lyhört och kreativt samarbete med kunder och uppdragsgivare.

 

Implementeringsutbildningar och implementeringsstöd

Oavsett metod behöver effektiva och goda metoder en genomtänkt implementering för att med bibehållen kvalité nå dem de är avsedda för. Symposium erbjuder utbildning och stöd för ledare, utbildare, metodstödjare och praktiker i uppgiften att leda och delta i långsiktig och hållbar implementering så att investeringar i form av utbildning och kompetensutveckling ska få effekt.
Kontakta oss för mer info om upplägg, innehåll och referenser.

 

Lednings- och arbetsgruppsutveckling

Tillsammans med kollegor och underkonsulter har Symposium spetskompetens i ledningsgrupps- och arbetsgruppsutveckling.
Kontakta oss för mer info.

CHRISTINA NÄSHOLM är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. MINT Certifierad MI-tränare, utbildar och handleder inom Motiverande samtal (MI), och är medlem i MINT. Christina är en visionär föregångare och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda praktiker och utbildare i MI. Christina inspirerar och involverar till MI-konferenser och MI-tränarmöten, både i Norden och internationellt.

Röster om Christina:

Christina är en helgjuten föreläsare med en fascinerande fallenhet för just MI. Hon får det att verka så enkelt! Jag skulle gärna anlita henne alla dagar i veckan.

Cecilia Cissi Norrback, Sjukgymnast, Kommun Rehab Vänersborg